Coaching

‘you cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore’  (André Gide).

Mens zijn is mógen ontwikkelen op alle levensgebieden, een leven lang. U bepaalt zelf de richting, het is uw levensweg. De rol van de coach is dat deze even met u meegaat op deze weg, als een gids. U loopt voorop, de coach volgt. U vindt zelf uw weg door na te denken over de vragen die u worden gesteld, door een aanwijzing ('een tikje op de schouder'), door geconfronteerd te worden met uw eigen houding en gedrag, door in te zien wat uw sterke kanten zijn en hoe u deze kunt inzetten bij het vervolgen van uw weg. 

Doelgroep

Het kan zijn dat u op één of meerdere levensgebieden vastloopt, dat u even niet meer weet welke richting u moet kiezen. Een coachingstraject kan zinvol voor u zijn. U kunt bij de praktijk terecht op het gebied van (werkgerelateerde), persoonlijke- en teamcoaching.

Werkwijze

U wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, nadat u zich heeft aangemeld. Uw werkgever wordt –indien nodig en gewenst- ook voor dit gesprek uitgenodigd.

Een uitgebreide intake vindt plaats wanneer de betrokken partijen akkoord gaan met een coachingstraject. Na de intake ontvangt u een opdrachtbevestiging, waarin de (door u opgestelde) doelen, werkwijze en investering staat beschreven.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden om uw doelen te bereiken. Het gedachtegoed van de positieve psychologie is daarbij leidend. U krijgt inzicht in uw sterke kanten en hoe u deze kunt inzetten bij het oplossen van problemen. U leert positieve uitzonderingen herkennen en hoe u meer kunt doen van wat goed voor u is. U herkent wat van waarde is in het leven, hoe u op basis daarvan keuzes kunt maken en daarnaar kunt handelen.

De duur van een coachingstraject is gemiddeld een half jaar, waarin ca. 6-8 gesprekken plaatsvinden.