Vergoedingen en tarieven

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, indien er sprake is van een diagnose die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. U betaalt geen eigen bijdrage, u wordt wel aangesproken op uw eigen risico (zie onder).

In de basis GGZ wordt gewerkt met drie zorgproducten, te weten: kort, middel en intensief. U wordt op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van de prestaties ingedeeld. Dit gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die wordt gesteld. Wanneer in de intake duidelijk wordt dat iemand ten onrechte is verwezen, start geen behandeling en wordt een ander product gedeclareerd, namelijk het onvolledig behandelproduct.

Tarieven

De tarieven voor deze zorgproducten bedragen:

Prestatie      

Tarief '21

Kort (BK)

€ 522,13

Middel (BM)

€ 885,01

Intensief (BI)

€ 1434,96

Onvolledig behandeltraject

€ 228,04

Onverzekerd product (OVP)

€ 114,41

Niet tijdig afzeggen

€ 45,00

 

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. Uw eigen risico wordt om deze reden aangesproken bij psychologische zorg. Voor het verzekeringsjaar 2021 gaat het om een minimaal bedrag van € 385,- per jaar. De zorgverzekeraar zal dit bij u in rekening brengen.

Vanaf 01-01-2021 heb ik een contract met

  • Zilveren kruis, daaronder vallen de volgende labels: Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea Zorgverzekeringen.
  • DSW Zorgverzekeraar, daaronder vallen de volgende labels: in Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar.
  • Eno Zorgverzekeraar, daaronder vallen de volgende labels: Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect.
  • ONVZ, daaronder vallen de volgende labels: PNOzorg, VvAA zorgverzekering. 

 

Bent u bij een van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd, dan worden de facturen door mij rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Bent u elders verzekerd, dan krijgt u de factuur na afloop van het behandeltraject zelf toegestuurd.  U kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Er zijn -afhankelijk van uw zorgverzekering- een aantal opties:

1. U heeft een zuivere restitutiepolis. De kosten voor de behandeling worden volledig vergoed. U vindt hierover meer informatie op: http://contractvrijepsycholoog.nl.

2. U heeft een naturapolis. Het verschilt per zorgverzekeraar welk deel van de behandeling wordt vergoed (varierend van 65% tot 90%). U kunt dit het best zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. 

Niet vergoede zorg 

Indien u niet voor vergoede zorg in aanmerking komt, kunt u uiteraard ook bij de praktijk terecht. De kosten voor de behandeling worden dan rechtstreeks aan u gedeclareerd. U kunt deze nota niet indienen bij uw zorgverzekeraar of gemeente.