Vergoedingen en tarieven

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, indien er sprake is van een diagnose die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. U betaalt geen eigen bijdrage, u wordt wel aangesproken op uw eigen risico (zie onder).

De praktijk heeft met verschillende zorgverzekeraars een contract. U wordt geadviseerd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen en/of contact op te nemen met uw verzekeraar en navraag te doen of de behandeling bij Faasen PPO wordt vergoed.

In de basis GGZ wordt gewerkt met drie zorgproducten, te weten: kort, middel en intensief. U wordt op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van de prestaties ingedeeld. Dit gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die wordt gesteld. Wanneer in de intake duidelijk wordt dat iemand ten onrechte is verwezen, start geen behandeling en wordt een ander product gedeclareerd, namelijk het onvolledig behandelproduct.

Tarieven

De tarieven voor deze zorgproducten bedragen:

Prestatie      

Tarief '18

Kort (BK)

 € 487,00

Middel (BM)

€ 830,00

Intensief (BI)

€ 1300,00

Onvolledig behandeltraject

€ 198,00

Onverzekerd product (OVP)

€ 95,00

Niet tijdig afzeggen

€ 45,00

 

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. Uw eigen risico wordt om deze reden aangesproken bij psychologische zorg. Voor het verzekeringsjaar 2018 gaat het om een minimaal bedrag van € 385,- per jaar. De zorgverzekeraar zal dit bij u in rekening brengen.

Niet vergoede zorg 

Indien u niet voor vergoede zorg in aanmerking komt, kunt u uiteraard ook bij de praktijk terecht. De kosten voor de behandeling worden dan rechtstreeks aan u gedeclareerd. U kunt deze nota niet indienen bij uw zorgverzekeraar of gemeente.