Vergoedingen en tarieven

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, indien er sprake is van een diagnose die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. U betaalt geen eigen bijdrage, u wordt wel aangesproken op uw eigen risico (zie onder).

Het nieuwe zorgprestatiemodel in 2022

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Doel van het nieuwe model is transparantie; het moet voor iedereen duidelijk zijn welke zorg geleverd is. Dit vindt u vervolgens ook duidelijk terug op uw nota voor de zorgverzekeraar. Dus: welke behandeling is er precies uitgevoerd? Hoe lang duurde het consult? Door welke deskundige werd het uitgevoerd? De zorgkosten worden aan de hand van prestaties bepaald en leveren zowel voor patiënt als voor de behandelaar sneller inzicht in de kosten.

Wat betekent het voor uw eigen risico? 

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. Uw eigen risico wordt om deze reden aangesproken bij psychologische zorg. Voor het verzekeringsjaar 2023 gaat het om een minimaal bedrag van € 385,- per jaar. De zorgverzekeraar zal dit bij u in rekening brengen.

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u dus voor beide jaren het eigen risico.

Uw factuur en de zorgvraagtypering. 

Uw zorgverzekeraar krijgt nota’s van uw behandelaar op basis van zorgprestaties. Dit is in te zien in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2022 moet daarop de zorgvraagtypering worden vermeld. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. 

Voor meer informatie  kunt u terecht bij de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#zvt

 

Vanaf 01-01-2024 heb ik een contract met:

  • Zilveren kruis, daaronder vallen de volgende labels: Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea zorgverzekeringen.
  • DSW Zorgverzekeraar, daaronder vallen de volgende labels: DSW zorgverzekeraar, in Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar.
  • Salland zorgverzekeringen.
  • Menzis, daaronder vallen de labels: Menzis zorgverzekeraar en AnderZorg.
  • VGZ, daaronder vallen de labels: VGZ Zorgverzekeraar, IZA Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg.

 

Bent u bij een van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd, dan worden de facturen door mij rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Bent u elders verzekerd, dan krijgt u de factuur zelf toegestuurd.  U kunt de factuur  indienen bij uw zorgverzekeraar. Er zijn -afhankelijk van uw zorgverzekering- een aantal opties:

1. U heeft een zuivere restitutiepolis. De kosten voor de behandeling worden volledig vergoed. U vindt hierover meer informatie op: http://contractvrijepsycholoog.nl.

2. U heeft een naturapolis. Het verschilt per zorgverzekeraar welk deel van de behandeling wordt vergoed (varierend van 65% tot 90%). U kunt dit het best zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. 

Niet vergoede zorg 

Indien u niet voor vergoede zorg in aanmerking komt, kunt u uiteraard ook bij de praktijk terecht. De kosten voor de behandeling worden dan rechtstreeks aan u gedeclareerd. U kunt deze nota niet indienen bij uw zorgverzekeraar of gemeente.