Cognitieve gedragstherapie

In de cognitieve gedragstherapie wordt uitgegaan van de invloed van gedachten op gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten leiden vaak tot onprettige gevoelens. Gedachten worden vaak (onterecht) voor waar aangenomen. In de behandeling wordt aandacht besteed aan het leren herkennen van deze gedachten, deze uit te dagen en te vervangen voor evenwichtige (helpende) gedachten.

Daarnaast is er in de behandeling aandacht voor de manier van doen. Iemand zal bijvoorbeeld geneigd zijn een bepaalde situatie te vermijden, wanneer hij veel angst ervaart. Deze vermijding maakt dat de angst verder toeneemt. In de behandeling worden de huidige gedragingen in kaart gebracht en wordt aandacht besteed aan passend gedrag in de situatie.

Zie voor meer informatie: www.vgct.nl