Psychologische zorg

Doelgroep

Er wordt psychologische zorg gegeven aan jongeren (18+) en volwassenen in de basis ggz. U kunt voor verschillende klachten bij de praktijk terecht, zoals:

  • Angsten en fobieën
  • Stemmingsklachten
  • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is, zoals hoofdpijn en buikpijn
  • Emotionele problemen als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis
  • Faseproblemen: problemen die verband houden met een specifieke ontwikkelingsfase van een jongere.

 

Werkwijze

U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, nadat u zich -telefonisch of via het digitale aanmeldformulier- heeft aangemeld. Tijdens het intakegesprek vindt een wederzijdse kennismaking plaats, worden de klachten geïnventariseerd en wordt de hulpvraag besproken. Indien mogelijk wordt globaal het behandelvoorstel besproken.

Na het eerste of tweede gesprek wordt een behandelplan gemaakt en met u besproken.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht, waarbij het uitgangspunt is: zo kort mogelijk en langer indien nodig.

Behandelmethoden

Er wordt gewerkt met behandelmethoden waarvan de werkzaamheid is aangetoond. Voor alle behandelmethoden geldt dat gewerkt wordt met concrete behandeldoelen.

Cognitieve gedragstherapie

In de cognitieve gedragstherapie wordt uitgegaan van de invloed van gedachten op gevoelens en gedrag. [...]

Lees verder...

Oplossingsgerichte therapie

In de oplossingsgerichte therapie ligt de focus niet op de klachten, maar op de positieve uitzonderingen: wanneer is de klacht er niet of minder?  [...]

Lees verder...

 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitizaton and Reprocessing en is een behandelmethode die gebruikt wordt voor posttraumatische stressklachten [...]

Lees verder...

Aanmelden

Er is op dit moment een aanmeldstop, vanwege de drukte. Ik hanteer geen wachtlijst (update: 07-02-2024).

Op sommige momenten bestaat er -vanwege de drukte- er een aanmeldstop, de actuele status vindt u hierboven. Er bestaat geen wachttijd voor de behandeling. Wanneer u de wachttijd voor een intakegesprek te lang vindt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zg. treeknormen). Uw verwijzer kan ook met u meedenken waar u met uw vraag voor hulp terecht kunt.

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldingsformulier:

Online aanmeldingsformulier

Voor het eerste gesprek wordt u verzocht de volgende documenten mee te brengen:

  • Verwijsbrief van de huisarts
  • Geldig legitimatiebewijs


Vergoedingen en tarieven

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, indien er sprake is van een diagnose die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. U betaalt geen eigen bijdrage, u wordt wel aangesproken op uw eigen risico (zie onder). De praktijk heeft voor 2020 alleen een contract met Zilveren Kruis. U wordt geadviseerd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen en/of contact op te nemen met uw verzekeraar. In de basis GGZ wordt gewerkt met drie zorgproducten, te weten: kort, middel en intensief. Wanneer in de intake duidelijk wordt dat iemand ten onrechte is verwezen, start geen behandeling en wordt een ander product gedeclareerd, namelijk het onvolledig behandelproduct.

Lees verder...

 

Crisis en waarneming

De praktijk is op maandag, dinsdag en donderdag geopend tot 14.00 uur. U kunt -bij crisis- op deze momenten telefonisch contact met mij opnemen en indien ik in gesprek ben mijn voicemail inspreken. U kunt te aller tijde contact opnemen met uw huisarts of met de huisartsenpost (tel: 0900-3336333). Zij kunnen indien nodig en gewenst de crisisdienst inschakelen.

Waarneming: ik zal bij (onverwachte) afwezigheid op mijn voicemail en autoreply van de mail aangeven welke collega mij waarneemt. 


Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Dit betekent dat er nooit informatie uit uw dossier of over u aan derden wordt verstrekt, zonder uw schriftelijke toestemming. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de Algemene Verordening Gegevensbeschermig (AVG). Het privacystatement kunt u via onderstaande link inzien:

privacystatement_voor_externen_def.pdf

Kwaliteit en klachtenregeling

Ik vind het belangrijk om kwalitatief goede zorg aan te bieden en is daarom BIG geregistreerd en lid van een beroepsgroep (LVVP). Om deze registratie te behouden ben ik verplicht aan een aantal eisen te voldoen, zoals: werkervaring, bij- en nascholing en het voeren van overleg met collega's. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, hiermee voldoet de praktijk aan de kwaliteitseisen op basis waarvan zorgverzekeraars kwalitatief verantwoorde goede zorg kunnen inkopen. Het kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien:

kwaliteitsstatuut_2022.pdf

De praktijk is in 2020 met positief resultaat gevisiteerd door de LVVP en biedt een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de LVVP. Het certificaat is 5 jaar geldig. 

Ik vind het belangrijk de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling. Ik wil u vragen deze klacht met mij te delen, zodat we samen kunnen afstemmen wat nodig is voor (relatie) herstel. Als dit voor u onvoldoende resultaat leidt kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de regio Overijssel van de LVVP. Deze klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol spelen bij de klachtafhandeling. U kunt hierover uitgebreide informatie vinden op de onderstaande website van de beroepsvereniging:

https://www.lvvp.info