Verbindend Gezag®

orthopedagogiek psychologie zwolle faasen 118'De tegenpool van dwang is niet vrijheid, maar verbondenheid.' -Martin Buber- 

Verbindend gezag

"Ik heb alles al geprobeerd en het resultaat blijft negatief, wat kan ik nu nog doen? Ik raak steeds meer uitgeput en heb het gevoel geen grip meer te hebben op de situatie." Herkenbaar? Het zijn vragen die betrekking hebben op gezagsvraagstukken. Een actueel thema en een zoektocht voor velen: 'Hoe geef ik invulling aan mijn autoriteit in mijn rol als ouder, leerkracht of werkgever?' Verbindend gezag geeft een antwoord.

Verbindend gezag is gebaseerd op de principes van geweldloos verzet (Gandhi et al.). Prof. Haim Omer (Tel Aviv) heeft deze vorm van gezag ontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Het belangrijkste doel is om niet langer te handelen vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Het besef dat je alleen controle hebt op je eigen gedrag, draagt daaraan bij. Vriendelijkheid èn vastberadenheid zijn houdingsaspecten die  helpen om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag. In plaats van toenemende verwijdering, ontstaat weer verbinding en wordt de gezagsrelatie hersteld. 

De trainingen worden in samenwerking met Erik Faasen gegeven, zowel in-als outcompany. Wilt u meer informatie? 

Zie voor meer informatie onze website: http://www.krachtvangezag.nl

 

Aanmelden