EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitizaton and Reprocessing en is een behandelmethode die gebruikt wordt voor posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis.

Bij EMDR wordt gevraagd in het hier en nu te denken aan de traumatische gebeurtenis, daarnaast wordt een afleidende taak gevraagd (zoals het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut, of het luisteren naar tikjes via een koptelefoon). EMDR maakt het mogelijk om van traumatische herinneringen ‘gewone’ herinneringen te maken, waardoor minder klachten in het hier en nu ervaren worden.

Zie voor meer informatie: www.emdr.nl